herroepingsformulier


formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


— hondenshop-monique.nl
     Zambezilaan 25
     2622 DR  Delft
     E: info@hondenshop-monique.nl
     T: 06-37329964

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                — Bestelnummer :—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):— Naam/Namen consument(en)— Adres consument(en) :
— IBAN Rekeningnummer:— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


— Datum(DD-MM-YYYY)                                                                                                                                                                                                     (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.